دانشگاه اراک در لیست موسسات پر استناد برتر دنیا (ESI) قرار گرفت

دانشگاه اراک در لیست موسسات پر استناد برتر دنیا (ESI) قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ بر اساس گزارش‌ مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و آخرین رتبه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) مربوط به بازه زمانی ۲۰۲۲-۲۰۱۲، تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی پراستناد برتر دنیا در تمام حوزه‌های موضوعی ۸۵۵۷ مورد است و ۴۱ دانشگاه جامع زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این فهرست می‌باشند.

در این گزارش دانشگاه اراک در زمره موسسات پر استناد برتر دنیا در قرار ‌گرفته است. لازم به ذکر است پایگاه شاخص‌های اساسی علم یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی موسسه کلاریویت آنالیتیکس است که به معرفی پژوهشگران، موسسات، انتشارات و کشورهای برتر در حوزه‌های موضوعی مختلف می‌پردازد. منظور از مؤسسات همان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی است که تعداد استناد دریافتی آن‌ها در ۱۰ سال اخیر بیش از سایر مؤسسات است.

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی پر استناد برتر ایران در ۱۹ حوزه موضوعی مهندسی، حوزه‌های پزشکی بالینی، شیمی، علوم مواد، علوم کشاورزی، داروشناسی و سم شناسی، علوم گیاهی و حیوانی، محیط زیست/ بوم شناسی، حوزه های علوم اجتماعی، زیست شناسی/ زیست شیمی، علوم رایانه، علوم اعصاب و رفتار، زمین شناسی، حوزه های فیزیک، ایمنی شناسی، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، ریاضیات، میکروبیولوژی، روانپزشکی/ روانشناسی حضور داشته‌اند که دانشگاه اراک در دو حوزه مهندسی و شیمی در بین دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ایرانی پر استناد برتر دنیا قرار گرفته است.

آدرس کوتاه :