« بازگشت

نخستین حضور دانشگاه اراک دربین دانشگاه های برتر آسیا

نخستین حضور دانشگاه اراک دربین دانشگاه های برتر آسیا


سرپرست isc از حضور دانشگاه اراک برای نخستین بار در بین 551 دانشگاه برتر آسیا خبر داد که دانشگاه اراک رتبه ۴۰۹ را کسب نموده است.

نخستین حضور دانشگاه اراک دربین دانشگاه های برتر آسیا

سرپرست isc از حضور دانشگاه اراک برای نخستین بار در بین 551 دانشگاه برتر آسیا خبر داد که دانشگاه اراک رتبه ۴۰۹ را کسب نموده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،به واسطه پژوهش های متعدد و ارزنده محققین، اساتید و دانشجویان، دانشگاه اراک برای نخستین بار در پایگاه رتبه بندی آسیایی تایمز در جمع  551 دانشگاه  برتر آسیا و 40 دانشگاه ایرانی راه یافته به این رتبه بندی قرار گرفت.   
گفتنی است این ارزیابی بر اساس داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  و داده های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی و همچنین اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس است.
روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه‌ها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش (۲۵)، پژوهش (۳۰)، استنادات (۳۰)، درآمد صنعتی (۷.۵) و وجهه بین المللی (۷.۵) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص‌ها نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه‌های موجود در این رتبه بندی باز تنظیم می‌کند.

روابط عمومی دانشگاه اراک کسب این دستاورد ارزنده را به خانواده بزرگ دانشگاه اراک تهنیت گفته و اعتلای بیش از پیش نام دانشگاه اراک را از خداوند منان خواستار است.

آدرس کوتاه :