تماس با معاونت

 

خواهشمند است جهت تماس با آقای دکترمحمد سلیمان نژاد یکی از راه های زیر اقدام فرمائید

تلفن تماس با دفتر معاونت

08632621300-32621302

فاکس دفتر معاونت

08632774031

پست الکترونیک

d-education@araku.ac.ir

ساعات ملاقات حضوری 

دوشنبه ها 10-12دفتر معاونت آموزشی