نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

       

 دکتر محمد سلیمان نژاد 

    مرتبه علمی : استاد تمام

      رشته تحصیلی : شیمی -فیزیک

درباره معاونت:

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک در سال های اخیر همسو با نقشه جامع علمی کشور، و همچنین طرح های کلان آمایش سرزمین، نسبت به اخذ مجوز تاسیس رشته های مورد نیاز منطقه اقدام نموده است، و در همین راستا توفیق گشایش رشته های متعددی را به دست آورده است. همچنین از اقدامات اخیر انجام شده توسط این معاونت می توان به تغییر فرآیند درخواست ترفیع اعضای هیات علمی به صورت اتوماسیون جهت تسهیل و تسریع در بررسی درخواست ها، تدوین برنامه پنج ساله حوزه معاونت آموزشی با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه و برنامه ششم توسعه، تصحیح نسبت استاد به دانشجو از ۲۵/۱ به ۲۰/۱، تصحیح نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان از ۲۳ درصد به۴۵ درصد، اصلاح هرم هیا ت علمی به صورت ۱۶ استاد تمام، ۴۳ دانشیار، ۲۱۰ استادیار . شایان ذکر است که مهمترین دغدغه حوزه معاونت آموزشی و مجموعه دانشگاه ارتقای رتبه دانشگاه از سه به دو می باشد که با همت و تلاش جمعی امکان پذیر است.
 

شرح وظایف:

-اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات وآیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

 • -برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
 • -پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی
 • -اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت
 • -برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه -مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی
 • -برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
 • -اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی
 • -ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و -ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع حسب مورد
 • -برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی  تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامع
 • -انجام امور اداری هیأت ممیزه و ابلاغ مصوبات آنها به واحد های ذی ربط
 • -نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع و سایر واحدهای ذی ربط
 • -ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • -نظارت بر امور هیأت ممیزه دانشگاه
 • -تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
 • -ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • -نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • -پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 • -برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه
 • -همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
 • -انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه