کارشناس معاملات فصلی

معرفی کارشناس معاملات فصلی

در حال حاضر کارشناس معاملات فصلی،  جناب آقای علی بابایی می باشد.

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

شماره تماس: ۳۲۶۲۱۵۵۰

1. دریافت اسناد هزینه ای و سرمایه ای در کلیه سطوح .

2. بررسی و کنترل تمامی ضمائم اعم از فاکتورهای خرید کالا و انجام خدمات ، صورت وضعیت پیمانکاری ، قرار داد اجاره ها و صورت حسابهای دارایی ثابت مشهود از حیث کامل بودن اطلاعات اقتصادی و معتبر و رسمی بودن صورت حساب ارائه شده .

3. جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات کنترل شده در یک فایل اکسل که شامل اطلاعات اقتصادی فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات میباشد.

4. دانلود نسخه جدید نرم افزار برخط online  یا غیربرخط of line  از سامانه ارسال معاملات فصلی در هر فصل در صورت تغییر نسخه نرم افزار.

5. مقایسه و کنترل اطلاعات جمع آوری شده با ترازنامه پایان سال و رفع مغایرت های موجود.

6. ثبت و ارسال اطلاعات تایید شده در سامانه الکترونیکی معاملات فصلی