مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  دکتر سید ابوالفضل سجادی           

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس محل کار: دانشکده  ادبیات و زبانهای خارجی

آدرس پست الکترونیک:a-sajady@araku.ac.ir

آدرس وبلاگ یا سایت:

سوابق تحصیلات

مقطع

دانشگاه

رشته

سال اخذ

لیسانس

لیسانس

خوارزمی تهران

پیام نور

زبان وادبیات عربی

حقوق

1373

فوق لیسانس

تربیت مدرس تهران

زبان وادبیات عربی

1379

دکتری

علامه طباطبایی تهران

زبان وادبیات عربی

1386

 

 

سوابق پژوهشی

الف: تالیف یا ترجمه کتب

ترجمه:

 1. تأویل واژگانی قرآن
 2. فرهنگ تعبیرهای اصطلاحی
 3. زبان شناسی سوره یوسف (ع)
 4. تصویر ادبی در قرآن

 

 

ب: مقالات چاپ شده در مجلات

الف: علمی پژوهشی

 1. مقارنة الصفة فی اللغتین العربیة و الفارسیة
 2. الانترنت و تهدیداته للغة العربیة
 3.  منهج النحو فی الفوائد الصمدیة و الحدائق الندیة
 4. دراسة قصیدة الفوز و الامان فی مدح صاحب الزمان
 5. معنا شناسی اسلوب کنایه در حزء سی ام
 6. معنا شناسی تطبیقی علفة در قرآن و طب
 7. معنا شناسی باب اشتغال در قرآن
 8. زبان شناسی فعلهای مجهول... قرآن
 9. ائتلاف لفظ و معنا در خطبه شقشقیه بر اساس نظریه موریس گرامون
 10. ارزیابی و نقد کتاب النحو العصری
 11. رویکرد زبان شناختی پیرامون چند معنایی واژه رحمه در قرآن
 12. رب السیف و القلم فی میزان النقد
 13. دلاله الصفه المشبهه فی القرآن

ب-علمی تخصصی

 1. رویة جدیدة إلی المعلقات
 2. کیفیت چینش واژگان قرآن

3-معناشناسی واژه هدی در قرآن کریم

 1. معناشناسی واژه سبیل در قرآن کریم
 2. معناشناسی واژه عقل و فهم و علم در قرآن کریم
 3. آواها و القاها در سوره زلزال
 4. -معناشناسی واژه امر در قرآن کریم
 5. بررسی واژگان متقاربه المعنی در خطبه شقشقیه
 6. بررسی و نقد آراء وهابیت در انتساب شرک به شیعه از منظر قرآن

ج: مقالات ارائه شده درهمایش ها و کنفرانس ها

 1. ایلیا ابو ماضی و شعر مقاومت
 2. زیبایی شناسی حذف در قرآن
 3. چند معنایی در جزء سی ام
 4. سبک مضامین نامه علی (ع) به مالک
 5. بررسی تطبیقی سیمای پیامبر (ص)در اشعاربوصیری و خاقانی
 6. اسلوب کنایه در خطبه فدکیه
 7. سیمای حضرت فاطمه (س) در ابیات فارسی و عربی
 8. بررسی تطبیقی فضیلتهای اخلاقی در شعر ابوالعلا و ناصر خسرو

9-دیدگاه پیامبر به شعر

10- نسبت اخلاق و سیاست از دیدگاه نهج البلاغه

11-ائتلاف لفظ  و معنا در خطبه شقشقیه

12-سبک شناسی ادبی خطبه اول نهج البلاغه

13-سبک شناسی فکری نامه امام علی به مالک

14-حضرت زهرا(س) درآیینه شعر و ادبیات عربی

15-آسیب شناسی نظام آموزش زبان عربی

16-واکاوی جلوه هایی از بینامتنی قرآنی در صحیفه فاطمیه

17-تبیین رابطه بینامتنیت با فنون بلاغی قدیم

د: طرح های پژوهشی

 

ه: راهنمایی یا مشاوره پایان نامه

الف: راهنمایی

1-معنا شناسی واژگان مترادف قرآن کریم جز 16 تا 30

2-دلاله التقدیم و التأخیر فی القرآن من الجزء السادس عشر الی الجزءالثلاثین

3-بررسی تطبیقی اشعار اخلاقی ابوالعلاء معری و ناصر خسرو

4-چند معنایی در تفسیر کشاف ومقایسه آن با آراء تبرسی در مجمع البیان

5-ائتلاف لفظ با معنا درخطبه های مشهور  نهج البلاغه

6-بررسی تطبیقی حکمت در شعر مولانا و متنبی

7-مقایسه تصویر پردازی قرآن در تفسیر کشاف و فی ظلال قرآن

8-فراهنجاری زبانی در دیوان همس الجفون

9-سبک شناسی سوره انعام

10-برجسته سازی  های نهج البلاغه

11- زیبایی شناسی مرفوعات در قرآن

12- اختلاف نظر نحویان در قرآن و تاثیر آن در ترجمه

13- ترجمه و تحقیق معانی القرآن  فراء

ب- مشاوره

1-علل تقدیم و تاخیر در پانزده جزئ اول قرآن

2-بررسی حماسه های اسلامی در ادبیات معاصر عربی

3-بررسی عناصر داستانی دررمان شرق المتوسط عبدالر

4-فضائل اهل بیت در آثار نویسندگان مسیحی

5-بینامتنی قرآنی در شعر بوصیری و صرصری

6-روابط بینامتنی اشعار بارودی و شعر جاهلی

7-بینامتنی قرآنی در اشعار سه تن از شاعران شیعی

8-تاثیر ایرانیان بر زبان و  فرهنگ اندلس

9-بررسی صدق و کذب جمله های انشایی در زبان عربی

10- مقایسه داستان نویسی

 

سوابق تدریس

تدریس در آموزش و پرورش 12 سال

تدریس در دانشگاه اراک17 سال

سوابق شغلی و اجرایی

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 2 سال

معاون پشتیبانی و فرهنگی دانشکده 5سال

سایر فعالیت ها (فرهنگی- اجتماعی و...)

 

عضو زبان دانان و مبلغان سازمان حج و زیارت