معرفی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

معرفی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

   دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کُلِّیةُ الآداب و اللُّغات الأَجنبیة

Faculty of Letters and Foreign Languages

文学与外语系

 

در شهریورماه 1395 در جلسه مشترک مدیران محترم دانشگاه با هیأت رئیسه محترم، پیشنهاد تشکیل دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، مطرح و مورد استقبال مسوولان محترم دانشگاه واقع شد سرانجام در تاریخ 4/10/95 هیات محترم امنای دانشگاه با ایجاد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی موافقت نمودند. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی در حال حاضر قریب به 900 دانشجو دارد که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در حال تحصیل هستند.

به یاری خداوند بزرگ و به همت و تلاش مسوولان دانشگاه در پی توسعه دانشکده ادبیات و  زبانهای خارجی هستیم، و در آینده نزدیک رشته مترجمی زبان چینی، مترجمی زبان آلمانی، نیز مترجمی زبان عربی، در مقطع کار شناسی، و برخی گرایش های زبان و ادبیات فارسی به مجموعه رشته های این دانشکده افزوده خواهد شد. در زمینه پژوهشی نیز دانشکده با همکاری گروه ها به دنبال گرفتن امتیاز مجلات علمی و پژوهشی است.

 این دانشکده در حال حاضر سه رشته دارد که به ترتیب قدمت عبارتند از:

 

الف-زبان و ادبیات فارسی :

ای زبان فارسی افسونگری         

 هرچه گویم از تو زان افزونتری           

 

زبان و ادبیات فارسی از قدیمی ترین رشته های دانشگاه اراک است تاریج ایجاد این رشته به سال 1350 باز می گردد. دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دو سال گذشته در المپیاد ادبی مقام های کشوری کسب نموده اند. مقاطع تحصیلی این رشته عبارتند از:

1-کارشناسی: بیش از 190 دانشجو در این مقطع و رشته مشغل تحصیل هستند.

2- کارشناسی ارشد: هم اکنون بیش از 46 دانشجو در این مقطع و رشته مشغول تحصیل هستند.

3- دکترا: هم اکنون بیش از 53 دانشجو در این مقطع و رشته مشغول تحصیل هستند.

4-کار شناسی ارشد ادبیات تطبیقی: هم اکنون 22 دانشجو در این رشته مشغول تحصیل هستند.

 

ب-زبان و ادبیات انگلیسی

زبان تجلی اندیشه آدمی است.

 

گروه زبان و ادبیات انگلیسی نیز از گروه های با سابقه در دانشگاه اراک است، دانشجویان این رشته در آزمون های تحصیلات تکمیلی حائز رتبه های برتر هستند، این گروه در مقاطع زیر فعالیت دارد:

1-کارشناسی: هم اکنون در دو گرایش  زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی  بیش از 292 دانشجو در این مقطع و رشته ها مشغول به تحصیل هستند.

2- کارشناسی ارشد: هم اکنون 52 دانشجو در این مقطع و گرایشهای آموزش زبان و ادبیات انگلیسی مشغول به تحصیل هستند.

3- دکترا: اکنون 36 دانشجو در این مقطع و رشته مشغول به تحصیل هستند.

 

ج-زبان و ادبیات  عربی

امام صادق (ع): زبان عربی را فرا بگیرید؛ زیرا عربی زبانی است که خداوند به آن زبان با مردم صحبت می کند.

 

فعالیت گروه زبان و ادبیات عربی به سال 1373 باز می گردد این گروه فعلا در گرایش زبان و ادبیات عربی دانشجو می پذیرد و در آینده بنا دارد در رشته مترجمی زبان عربی نیز دانشجو جذب کند. مقاطع  تحصیلی این گروه عبارتند از:

1-کارشناسی: اکنون بیش از 130 دانشجو در این مقطع و رشته مشغول به تحصیل هستند.

2- کار شناسی ارشد: 35 دانشجو در این مقطع و رشته مشغول به تحصیل هستند.

3- دکترا:  گروه زبان و ادبیات عربی درسال 1392 در این مقطع تحصیلی دانشجو جذب نموده و هم اکنون بیش از 26 دانشجو در این مقطع و رشته مشغول به تحصیل هستند.

آزمایشگاه زبان: گروه زبان و ادبیات عربی داری آزمایشگاه زبان است

کتابخانه تخصصی: به همت اساتید گروه و با کمک مسوولان دانشگاه گروه زبان و ادبیات عربی داری یک کتابخانه تخصصی است.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک

مهمترین خبرها

هیچ نتیجه ای وجود ندارد