نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقای دکتر ابوالفضل براتی به عنوان عضو حقوقی و دبیرهیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان مرکزی

انتصاب آقای دکتر ابوالفضل براتی به عنوان عضو حقوقی و دبیرهیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان مرکزی

طی حکمی از سوی آقای دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی آقای دکتر ابوالفضل براتی عضو هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان عضو حقوقی و دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری استان منصوب شد.