نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انحلال موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی استان مرکزی

انحلال موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی استان مرکزی

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با انحلال موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی زرندیه ساوه و علم گستر مهاجران موافقت نمود.

با حضور نماینده دفتر موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی وزارت عتف،نیز نمایندگانی از موسسات منحل شده فوق و دبیرخانه هیات ناتک استان مرکزی، مدارک این موسسات به  دانشگاه غیر انتفاعی ایوان کی تحویل داده شد.