نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انحلال موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی استان مرکزی

انحلال موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی استان مرکزی

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور با انحلال موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی زرندیه ساوه و علم گستر اراک موافقت نمود. با حضور نماینده دفتر موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی از وزارت عتف، نمایندگانی از موسسات منحله فوق و دبیرخانه هیات ناتک استان مرکزی، مدارک این موسسات به نمایندگان دانشگاه غیر انتفاعی ایوان کی تحویل داده شد.