نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت زیر نظام مراکز علمی-کاربردی

اولین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت زیر نظام مراکز علمی-کاربردی

  • اولین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی-کاربردی استان روز 13/12/1397 در محل سالن قریب واقع در سازمان مرکزی دانشگاه اراک از ساعت 30/10 الی 30/12 تشکیل شد. لازم به ذکر است که ابلاغیه های این گزارش پس از تصویب هیات نظارت و ارزیابی استان به دانشگاهها و موسسات مذکور ارسال خواهد شد. در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

کلیه مراکز علمی-کاربردی استان که در سال 1397 مورد بازدید قرار گرفته اند (10 مورد بازدید)