نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از مرکز آموزش عالی دولتی محلات

بازدید هیات ناتک استانی از مرکز آموزش عالی دولتی محلات

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 16/10/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقای دکتر علیرضا خدابخشی(عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک)، و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی عتف)   از مرکز آموزش عالی دولتی محلات بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.