نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان مرکزی از آموزشکده فنی و حرفه ای اطهر اراک

بازدید هیات ناتک استان مرکزی از آموزشکده فنی و حرفه ای اطهر اراک

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 12/03/1398 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقای پروفسور سعید امانی (استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک)، آقای محمدرضا حقدادی (عضو تیم بازدید کننده هیات ناتک استانی) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از آموزشکده فنی و حرفه ای اطهر اراک بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد