نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک عتف استان مرکزی از آموزشکده فنی و حرفه‌ای امیرکبیر اراک

بازدید هیات ناتک عتف استان مرکزی از آموزشکده فنی و حرفه‌ای امیرکبیر اراک

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 29/02/1398 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقای پروفسور سعید امانی (استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک)، دکتر جعفر نظام دوست (جهاد دانشگاهی)  و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از آموزشکده فنی و حرفه‌ای امیرکبیر اراک بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد