نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی و انتقال تجربیات هیات بازدید کننده (همراه) ناتک عتف استان مرکزی

برگزاری کارگاه آموزشی و انتقال تجربیات هیات بازدید کننده (همراه) ناتک عتف استان مرکزی

کارگاه آموزشی هیات های بازدید کننده در زیرنظامهای مجزای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (دانشگاههای دولتی، آزاد، غیر انتفاعی-غیر دولتی، علمی-کاربردی، پیام نور) از ساعت 10 الی 12 در تاریخ 29/07/1398 در محل سالن قریب واقع در سازمان مرکزی دانشگاه اراک تشکیل شد. لازم به ذکر است این کارگاه جهت بازآموزی و انتقال تجربیات اعضای تیم بازدید کننده از مقررات و آئین نامه های مربوطه برگزار گردید