نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی هیات های بازدید کننده در زیرنظامهای مجزای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها

کارگاه آموزشی هیات های بازدید کننده در زیرنظامهای مجزای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها

 کارگاه آموزشی هیات های بازدید کننده در زیرنظامهای مجزای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (دانشگاههای دولتی، آزاد، غیر انتفاعی-غیر دولتی، علمی-کاربردی، پیام نور) از ساعت 14 الی 16 در تاریخ 21/8/1397 در محل سالن قریب واقع در سازمان مرکزی دانشگاه اراک تشکیل شد. لازم به ذکر است این کارگاه جهت آشنایی اعضای تیم بازدید کننده از مقررات و آئین نامه های مربوطه برگزار گردید.