اطلاعیه تمدید مهلت درخواست وام های دانشجویی (تحصیلی، شهریه و ودیعه مسکن) نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401

اطلاعیه تمدید مهلت درخواست وام های دانشجویی (تحصیلی، شهریه و ودیعه مسکن) نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت پیشنویس سند تعهد دانشجویی اینجا کلیک نماید.

جهت مطالعه شرایط ضامنین جهت بهره مندی از وام های دانشجویی صندوق رفاه اینجا کلیک نمایید.