اطلاعیه درخواست وام دانشجویی (تحصیلی، شهریه، مسکن متأهلی) نیمسال اول تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه درخواست وام دانشجویی (تحصیلی، شهریه، مسکن متأهلی) نیمسال اول تحصیلی 1402-1401

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام و تسهیلات دانشجویی (تحصیلی، شهریه، مسکن متأهلی) می‌رساند؛ سامانه ثبت درخواست وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس https://bp.swf.ir برای نیمسال اول تحصیلی 1402-1401 فعال گردیده است. دانشجویان متقاضی وام تا تاریخ 15/08/1401 مهلت‌دارند، مطابق فرآیند صفحه بعد (با توجه به وضعیت دانشجو در هر یک از بخش‌های چهارگانه مندرج فرآیند صفحه بعد) نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است تاریخ تکمیل مدارک و ثبت تقاضا از سوی دانشجویان اولویت پرداخت وام خواهد بود.

توجه 1: درخواست وام ویژه دکتری دانشجویان روزانه باید در قالب وام تحصیلی ثبت گردد.

 توجه 2: دانشجویانی که در طول مقطع تحصیل فعلی خود تاکنون وام نگرفته‌اند، باید قبل از درخواست وام، مطابق فرآیند صفحه بعد در بخش اول اقدام به درخواست تشکیل پرونده نموده و اصل سند تعهد و مدارک مربوط به تشکیل پرونده را به مسئول ثبت وام تحویل نمایند تا درخواست تشکیل پرونده تأیید و امکان ثبت درخواست وام از طریق پورتال برای ایشان فراهم گردد.

توجه 3: پرداخت وام تحصیلی دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد خواهد بود.

توجه 4: شرایط، ضوابط و زمان درخواست وام‌های ضروری تا تاریخ 21/08/1401 اعلام خواهد شد.

توجه 5: دانشجویانی که به هر علت درترم جاری وضعیت آموزشی نامشخصی دارند (تعلیق آموزشی، قصد انصراف، انتقال، مهمان، تغییر دوره از روزانه به‌نوبت دوم و بالعکس، تغییر رشته و...) مجاز به درخواست هیچ‌گونه وامی نخواهند بود. در غیر این صورت عواقب بروز مشکل متوجه شخص دانشجو خواهد بود

 

فرآیند درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان در دانشگاه اراک

بخش

وضعیت دانشجو

پرونده

سند تعهد

فرآیند

اول

دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود

 تشکیل پرونده نداده

 و وام نگرفته‌اند

ندارد

ندارد

1. مراجعه به سایت https://bp.swf.ir/

2. انتخاب گزینه ثبت‌نام دانشجوی جدید

3. ثبت کد ملی و تاریخ تولد سپس کلیک بر روی گزینه جستجو

4. تکمیل فرم و ذخیره اطلاعات ثبت‌شده

5. مراجعه به سایت امور دانشجویی به آدرس https://araku.ac.ir/web/stu فرم‌ها، اخذ فرم مشخصات فردی متناسب با مقطع تحصیلی و فرم پیش‌نویس سند تعهد محضری

6. ارائه سند تعهد محضری و فرم تکمیل‌شده مشخصات فردی به همراه مدارک لازم (قیدشده در ذیل فرم مشخصات فردی) به مسئول ثبت وام در دانشگاه

7. ادامه فرآیند در بخش دوم

دوم

دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود

وام گرفته‌اند

دارد

دارد

1. مراجعه به سایت https://bp.swf.ir/

2. درج کد ملی به‌عنوان کاربری و کلمه عبور و کلیک بر روی گزینه ورود

3. ورود به بخش درخواست وام

4. انتخاب وام (به‌جز وام‌های شهریه و تحصیلی ثبت سایر وام‌ها مستلزم ارائه مستندات است.)

5. ثبت درخواست

6. تکمیل فرم و ضمیمه نمودن مستندات مربوط به هر وام

7. ارائه مستندات وام به مسئول ثبت وام در دانشگاه

سوم

دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود

 تشکیل پرونده داده‌اند ولی وام نگرفته‌اند

دارد

ندارد

1. مراجعه به سایت امور دانشجویی به آدرس http://araku.ac.ir/web/stu فرم‌ها، اخذ فرم مشخصات فردی متناسب با مقطع تحصیلی و فرم پیش‌نویس سند تعهد محضری

2. ارائه سند تعهد محضری و فرم تکمیل‌شده مشخصات فردی به همراه مدارک لازم (قیدشده در ذیل فرم مشخصات فردی) به مسئول ثبت وام در دانشگاه

3. ادامه فرآیند مانند بخش دوم می‌باشد.

چهارم

دانشجویانی که در تحصیلات قبلی وام گرفته‌اند و در تحصیلات فعلی خود

 تشکیل پرونده نداده

 و وام نگرفته‌اند

ندارد

ندارد

1. مراجعه به سایت https://bp.swf.ir/

2. درج کد ملی و کلمه عبور، سپس کلیک بر روی گزینه ورود

3. در منوی اطلاعات دانشجو، انتخاب گزینه درخواست مقطع جدید

4. ورود به صفحه ایجاد مقطع تحصیلی جدید و تکمیل فرم و ذخیره اطلاعات ثبت‌شده

6. مراجعه به سایت امور دانشجویی به آدرس http://araku.ac.ir/web/stu فرم‌ها، اخذ فرم مشخصات فردی متناسب با مقطع تحصیلی و فرم پیش‌نویس سند تعهد محضری

7. ارائه سند تعهد محضری و فرم تکمیل‌شده مشخصات فردی به همراه مدارک لازم (قیدشده در ذیل فرم مشخصات فردی) به مسئول ثبت وام در دانشگاه

8. ادامه فرآیند مانند بخش دوم می‌باشد.

 

 

مسئولین ثبت وام در دانشگاه اراک

دانشکده‌های دانشکده فنی و مهندسی / علوم پایه/ علوم ورزشی

اداره رفاه دانشجویی واقع در ساختمان امور دانشجویی

68-66-64-32621762-086

دانشکده علوم انسانی/حقوق/ زبان‌های خارجه/هنر

جناب آقای صحرایی

32767310-086

دانشکده کشاورزی

جناب آقای باقری

32623310-086

 

7- دانشجویان می‌توانند به‌جای مراجعه به مسئولین ثبت وام اصل مدارک تشکیل پرونده و درخواست وام را به آدرس پستی ذیل ارسال کنند:

اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، کد پستی 3848177584

توجه: درج نام دانشکده و مسئول ثبت وام به‌عنوان گیرنده، روی پاکت‌های ارسالی الزامی است.

 

شرایط کلی درخواست وام

شرایط ضامنین

مدارک مورد نیاز درخواست وام

جدول توضیحات انواع وام و شرایط اعطای وام های دانشجویی

آدرس کوتاه :