اطلاعیه در خصوص نحوه آغاز به کار فعالیت های دانشگاه اراک از روز شنبه مورخ 1399/1/23

اطلاعیه در خصوص نحوه آغاز به کار فعالیت های دانشگاه اراک از روز شنبه مورخ 1399/1/23

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ پیرو بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین مصوبات قرارگاه پدافند زیستی استان، نحوه فعالیت کارکنان و ساعات کاری دانشگاه اراک از روز شنبه مورخ 23/1/1399به شرح ذیل اعلام میگردد:
1-ساعت کاری دانشکده ها و واحدهای ستادی از ساعت 8 الی 13 با حضور حداقل دو سوم کارکنان می باشد و تا یک سوم کارکنان بنا به تشخیص مدیر حوزه مربوطه از طریق دورکاری یا اعطای مرخصی به صورت نوبت بندی از حضور در محل کار معاف اند. در تعیین کارکنان برای دورکاری یا روزهای کاهش حضور در ادارات، بانوان دارای فرزند خردسال و کارکنان گروه های آسیب پذیر در اولویت خواهند بود.
2-کلیه واحدها موظفند ضمن برنامه ریزی برای از سرگیری فعالیت ها با حضور دو سوم کارکنان، ترتیبی اتخاذ نمایند که در ارائه خدمات به ارباب رجوع وقفه ای ایجاد نشود.تاکید می گردد کلیه مراجعین محترم با رعایت الزامات بهداشتی و همراه با ماسک و دستکش در دانشگاه حضور یابند.
3-همچنان بر انجام با کیفیت آموزشهای مجازی تأکید شده و تمام همکاران و عوامل برنامه ریز و پشتیبانی کننده این مهم باید با هماهنگی مدیران مربوطه در محل خدمت خود حضور داشته باشند.
4-تکمیل فرم غربالگری کرونا در آدرس اینترنتی http://araku.ac.ir/web/pr/health-test برای کلیه همکاران محترم الزامی است و بایستی از صحت اطلاعات مندرج در فرم اطمینان حاصل نمایند.
5-حوزه حراست دانشگاه موظف به غربالگری همکاران و کلیه مراجعان در مبادی ورودی دانشگاه ار طریق تب سنجی می باشد.
6-کلیه همکاران محترم که خودشان یا نزدیکان آنها در روزهای گذشته دارای علائم بیماری بوده اند می بایستی مراتب را به مدیر حوزه مربوطه اطلاع دهند. همکارانی که بیماری های زمینهای مندرج در فرم غربالگری کرونا را دارند باید ضمن اعلام در فرم و ارائه مدارک با مدیر مربوطه حتما هماهنگ نمایند. هر گونه کتمان وجود بیماری یا گزارش خلاف واقع در صورت مشاهده خلاف مقررات بوده و پیگرد انتظامی و قضایی خواهد داشت.
7-معاونین و رؤسای دانشکده ها در هر حوزه باید بصورت دقیق بر اجرای این مصوبات و کنترل های لازم نظارت نمایند.
8-کلاس های حضوری کلیه مقاطع، آزمایشگاه ها و کارگاه ها و همچنین سراهای دانشجویی مانند گذشته تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.

 

آدرس کوتاه :