اطلاعیه شماره ۳ ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی با آزمون وکاردانی وکارشناسی و کارشناسی ناپیوسته صرفا با سوابق تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه شماره ۳ ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی با آزمون وکاردانی وکارشناسی و کارشناسی ناپیوسته صرفا با سوابق تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جهت مشاهده اطلاعیه ثبت نام اینجا کلیک نمایید.