اطلاعیه مناقصه عمومی ساخت منبع ذخیره آب بتنی

اطلاعیه مناقصه عمومی ساخت منبع ذخیره آب بتنی

جهت مشاهده اطلاعیه مناقصه تک مرحله ای ساخت منبع ذخیره آب بتنی و اجرای خط انتقال آب اینجا کلیک نمایید.

آدرس کوتاه :