معرفی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم:

در جهان امروز با افزایش روزافزون جمعیت کره زمین، یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است به گونه‌ای که تأمین امنیت غذایی از نظر کیفی و کمی بعنوان یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه دولت‌ها قرار گرفته است. بی شک بدون مکانیزه کردن فعالیت‌های کشاورزی و استفاده از تکنولوژی‌ها و علوم مهندسی جدید، تولیدات کشاورزی قادر به پاسخگویی به این نیاز اساسی ساکنان کره زمین نخواهد بود. مهندسی مکانیک بیوسیستم بعنوان یک رشته تحصیلی میان رشته‌ای در واقع به کاربرد علوم مهندسی بخصوص مهندسی مکانیک در بخش کشاورزی می‌پردازد. هدف از این رشته تربیت کارشناسان و متخصصانی است که بتوانند در زمینه‌های طراحی، کاربرد، نگهداری، تعمیر و ترویج ماشین‌ها و تجهیزات کشاورزی و تکنولوژی‌های جدید فعالیت نمایند. دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی بیشتر با اصول مهندسی و همچنین انواع ماشین‌های کشاورزی و در مقاطع بالاتر (کارشناسی ارشد و دکتری) با طراحی تجهیزات و استفاده کاربردی از تکنولوژی‌ها آشنا می‌شوند. گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه اراک با پذیرش دانشجوی کارشناسی در سال 1388 فعالیت خود را در زمینه پرورش نیروی متخصص در این رشته آغاز نموده است.