اهداف و وظایف اداره خوابگاه ها:

 - پذیرش و اسکان دانشجویان غیربومی در خوابگاه‌های دانشجویی دولتی و غیر دولتی

- تجهیز خوابگاه‌ها به امکانات مورد نیاز

- نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات خوابگاهی

- نیازسنجی و پیگیری کلیه مسائل و مشکلات خوابگاه‌ها

- تهیه و تحویل وسایل مورد نیاز ساکنین خوابگاه‌های دانشجویی

- انجام امور تسویه‌ حساب دانشجویان

- ایجاد آسایش، ایمنی و رفاه‌ نسبی برای دانشجویان

- حفظ اموال و تأسیسات خوابگاه

- نظارت بر خوابگاههای خصوصی 

 

 

دانشجویانی که سال‌های دور از خانه و زندگی در خوابگاه را تجربه می‌کنند، می‌دانند که این تجربه تبدیل به سال‌هایی با رنگ و بوی خوشی و ناخوشی می‌شود سال‌هایی که برای گذراندن آن، باید کوله پشتی خاطرات و مهربانی‌های خانه را برداری و به شهری دیگر بروی تا کوله بارت را این بار با خاطرات دوستان و همخوابگاهی پر کنی که همانند تو از خانواده خود جدا شده‌اند و برای آینده‌ای بهتر و کسب تحصیلات عالی، رنج دوری را به جان خریده‌اند.