نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره خوابگاه ها از سرای دانشجویی حضرت فاطمه (س)

بازدید رئیس اداره خوابگاه ها از سرای دانشجویی حضرت فاطمه (س)

در تاریخ 98/06/06 رئیس و کارشناس محترم اداره خوابگاه ها از تعمیرات در حال انجام  سرای غیردولتی حضرت فاطمه (س) بازدید نمودند.