سلف یارانه ای یاس

سلف یارانه ای یاس

این سلف در سایت پردیس دانشگاه اراک روبروی ساختمان دکترقریب (سازمان مرکزی دانشگاه) قراردارد.

lمزایای استفاده از این سلف سرویس برای دانشجویان عبارتند از:

1- غذای دریافتی دانشجویان در این سلف همان غذای سلف آزاد است.

2- دانشجویان با استفاده از این سلف غذای سلف آزاد را با تخفیف 40000 ریالی (یارانه پرداختی از طریق دانشگاه) دریافت می نمایند.

3- امکان انتخاب غذا با توجه به وجود تنوع در غذای توزیعی در هر وعده (بیش از 5 نوع غذا)

4- امکان انتخاب نوشیدنی ها و دورچین های متنوع با توجه به سلیقه و ذائقه دانشجو