فاطمه مرجانی

شماره تماس:۳۲۶۲۱۰۲۴-۰۸۶

پست الکترونیکی:

محل کار: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک ، ساختمان دکتر قریب، طبقه ۵