نمایش اسناد و رسانه‌ها

قوانین هیات علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب 21-12-90 دانلود (977.3k)
کتاب آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی و سایر قوانین 1395 دانلود (4,934.7k)
اصلاحات آیین نامه استخدامی مورخ 21-5-97 دانلود (1,728.9k)
بخشنامه در خصوص اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا در خصوص دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه) دانلود (118.2k)