نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرآیندهای در حال اجرای اداره کارگزینی

فرآیندهای در حال اجرای اداره کارگزینی

خدا را شاکریم با تلاش همکاران اداره کارگزینی و اعضای محترم کمیته فنی و تخصصی هیات اجرایی منابع انسانی و پشتیبانی اعضای محترم هیات اجرایی منابع انسانی تعداد 21 نفر از اعضای قراردادی به رتبه 3 ارتقاء یافتند