دکتر سعید حمیدی

ریاست دانشگاه

دکتر علیرضا بهرامی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر حسین مستعان

حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر حسین صادقی

معاون اداری، مالی و پشتیبانی

دکتر علیرضا فضلعلی

معاونت پژوهشی و فناوری

دکتر محمد سلیمان نژاد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهدوی اطهر

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری