درباره معاونت

بسمه تعالی

 

اهداف و شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به استناد مصوبه آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها متشکل از شورای فرهنگی، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و مدیریت اجتماعی، تمامی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را در سطح دانشجویان، کارکنان و اساتید، سیاستگذاری، سامان دهی، برنامه ریزی و اجرا می کند.


الف) اهداف و ماموریت ها:
1. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی ریاست دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
2. تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
3. ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به ریاست دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر. 
4. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
5. نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها. 
6. برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای دانشگاه.
7. همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.

ب) شرح وظایف کلی:
1. راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه ای مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط.
2. تطبیق و اجرای سیاستهای راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی.
3. رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهشهای لازم با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی – ایرانی – انقلابی در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه. 
4. ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.
5. برنامه‌ریزی به منظور توسعه آموزشهای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها.
6. فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.
7. اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی.
8. مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها، پیشنهاد برنامه‌های لازم و پیگیری وظایف محوله. 
9. پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشگاه، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش.

 

 

جهت دیدن ویدئو های معرفی حوزه دانشجویی بر روی فایل های زیر کلیک بفرمایید:

1 - معرفی حوزه امور دانشجویی

2 - معرفی حوزه اداره تربیت بدنی