نمایشگر یک مطلب

             

 دکتر علیرضا بهرامی   

دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4

32621700

  

    پیمان محمدی

مسئول دبیرخانه شورای معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 کشور

086-32621864

 

 

صورتجلسه اولین  نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 (دانشگاه اراک)

صورتجلسه دومین  نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 (دانشگاه قم)

صورتجلسه سومین  نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 (دانشگاه بابلسر)

نشست چهارم پنجشنبه 22 آبانماه  98 در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار  شد.(دانشگاه بوعلی سینا)

 

پاور پوینت اولین نشست کارشناسان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 (دانشگاه صنعتی همدان)

دومین نشست کارشناسان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 کشور( دانشگاه علوم قرآنی )

تصاویر نشست کارشناسان

 

دعوت نامه پنجمین نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 در دانشگاه علوم قرآنی قم 5 بهمن ماه 98

 

سومین نشست کارشناسان فرهنگی دانمشگاه های منطقه 4 با موضوع مشکلات آیین نامه های تشکلها، کانونها، انجمنها و نشریات در دانشگاه قم برگزار می گردد.