بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه بنیاد مردمی توسعه دانشگاه اراک

مقدمه:

با تأسی از سیرة انبیای الهی و ائمة معصومین علیهم السلام به انگیزة تجلّی مبانی والای انسان دوستی، اشتیاق بیکران و خلوص و اعتقاد انسانهای مؤمن به ایجاد امکانات و زمینه های آموزشی و تربیتی به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان ایران اسلامی و همچنین بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساختهای آموزش عالی، بارقه ای گردید تا افراد خیر و خداجوی با عزمی راسخ و اراده ای مشترک، سازمانی مردم نهاد(NGO)  به نام انجمن خیریه توسعه دانشگاه اراک را بر اساس اساسنامة حاضر و به شرح ذیل تأسیس نمایند.

کلیات:

ماده 1. نام انجمن، نام انجمن خیریه توسعه دانشگاه اراک دانشگاه اراک است که در ادامة اساسنامه، به اختصار انجمن نامیده می شود.

ماده 2. هیات مؤسس که به منظور پایه گذاری و راه اندازی انجمن تشکیل شده شامل افراد ذیل می باشد:

-1  آقای محمد مینا

-2  دکتر علیرضا بهرامی

 -3 مهندس رحمان فقیر میرنظامی

 -4 آقای فرهنگ اخوان هزاوه

-5  آقای محمدرضا حقدادی

که از بین مؤسسان محترم آقای محمد مینا دارای سابقه، تجربه و تخصص دربارة موضوعات تأسیس بنیاد می­ باشند.

ماده 3. انجمن دارای تابعیت ایرانی بوده و ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبات هیات امنای بنیاد خیرین حامی آموزش عالی می باشد.

ماده 4. مدت فعالیت انجمن از آغاز تأسیس نامحدود می باشد.

ماده 5. فعالیت انجمن در سطح ملّی بوده و دفتر مرکزی آن در شهر اراک مستقر می باشد.

ماده 6. انجمن فاقد هرگونه فعالیت سیاسی می باشد و هیچ یک از اعضا آن مجاز به فعالیت سیاسی، انتفاعی به نام انجمن نیستند.

تبصره 1. انجمن از نظر مالی مستقل است ولی تحت نظارت هیات امنای بنیاد خیرین آموزش عالی فعالیت

خواهد نمود.

تبصره 2. تعامل و همراهی با مجامع خیریه مشابه داخل و خارج از کشور بلامانع است.

اهداف:

ماده 7. هدف از تشکیل انجمن، بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساختهای دانشگاه اراک به شرح ذیل می باشد:

7-1. اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه.

7-2. ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیرین آموزش عالی.

7-3. شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیرین و واقفین دانشگاه.

7-4. نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن.

7-5. ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) جهت تقویت و استمرار حمایتهای خّیرین و واقفین از دانشگاه.

7-6. برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه باهمکاری و هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی.

7-7. نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و کمیته خیرین وزارت علوم.

7-8. نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیرّساز دانشگاه.

7-9. نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آن را خیر یا خیرین پرداخت کرده باشند و به پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، با هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خیرین وزارت علوم.

7-10. حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری.

7-11. حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه.

7-12. پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه.

7-13. حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه.

7-14. حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.

7-15. حضور و مشارکت در خرید و تأمین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه.

7-16. ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با صنعت، تجارت و به طور کلی فضای کسب و کار.

7-17. حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و شرکتهای دانش بنیان نوپای دانشگاه.

7-18. حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرحهای کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.

7-19. تصدی و اجرای کلیه برنامه ها و وظایف و اختیاراتی که با اهداف انجمن مطابقت داشته و دانشگاه در راستای کاهش تصدی گری مراتب را برون سپاری نموده و یا خواهد نمود.

7-20. انجام هرگونه فعالیت، اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هرگونه فعالیتی که در بردارنده ایجاد ارزش افزوده درراستای تأمین اهداف بنیاد باشد.

7-21. اقدام و انجام هر نوع فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده در راستای تأامین اهداف بنیاد همخوانی و سنخیت داشته باشد.

7-22. ایجاد کانون دانش آموختگان خیر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه.

عضویت:

ماده8. کلیه اشخاص دارای شرایط ذیل پس از معرفی 2 نفر از اعضای بنیاد و تأیید هیات امنا به عضویت بنیاد در خواهند آمد:

8-1:  التزام به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران.

8-2 : قبول شرایط اساسنامه.

8-3:  علاقه مندی به تلاش در جهت فعالیتهای خیریه مرتبط با آموزش عالی.

ماده 9.خروج اعضا از بنیاد اختیاری بوده و در صورت تقاضای عضویت مجدد، می بایست مراحل عضوگیری را مجدد انجام دهند.

تبصره 1. عدم حضور غیر موجه در 2 جلسه متوالی مجمع عمومی به معنای انصراف تلقی می گردد.

ماده 10. اخراج اعضا از بنیاد به علت از دست دادن شرایط عضویت منوط به پیشنهاد یک سوم از اعضا و تصویب هیات امنا خواهد بود.

ماده 11. عضویت در بنیاد،  افتخاری و بدون چشمداشت مادی بوده و در راستای تلاش در جهت پیشرفت امور خیریه در زمینه توسعه زیرساختهای دانشگاه می باشد.

تشکیلات:

ماده12.   تشکیلات انجمن شامل1 ): هیأت موسس، 2):  مجمع عمومی، 3):  هیات امنا،4  ):  هیئت مدیره،  5): بازرسان و 6): مدیرعامل است.

هیأت موسس:

ماده 13. هیات مؤسس به شرح ذکر شده در ماده 2 متشکل از افراد آشنا به مسائل آموزش عالی و فعالیت خیریه بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه اندازی کامل بنیاد می باشد.

ماده14. پس از راه اندازی کامل و تشکیل هیأت امنا و بازرسان، فعالیت هیأت مؤسس انجمن به اتمام می رسد.

مجمع عمومی:

ماده 15. مجمع عمومی (اعم از عادی و فوق العاده) شامل کلیه اعضا بوده و سالانه یک بار به دعوت رئیس هیأت امنا تشکیل جلسه می دهد.

تبصره 1. در صورتی که رئیس هیأات امنا در موعد مقرر بنا بر هر دلیلی به تکلیف خود عمل ننماید با دعوت نایب رئیس هیأت امنا، بازرس و یا بازرسان تشکیل خواهد شد.

تبصره 2. تشکیل مجمع عمومی حداکثر 4 ماه پس از پایان هر سال مالی می باشد.

ماده16. مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود.

تبصره 1. در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عادی به علت به حد نصاب نرسیدن، رئیس هیأت امنا با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل جلسه تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می نماید که این جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود.

ماده 17. مجمع عمومی فوق العاده با درخواست هیأت امنا یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی و با ذکر علت تشکیل و با دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی سه چهارم از حاضران نافذ خواهد بود.

تبصره 1. در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به علت به حد نصاب نرسیدن یک ماه بعد، مجمع فوق العاده با همان شرایط ماده 17 تشکیل خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجدد، موضوع صورتجلسه مذکور در اولین مجمع عمومی عادی، قابل طرح ولی تصویب آن، طبق ماده 17 می باشد.

ماده 18. وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد ذیل می باشد:

18-1. تعیین خط مشی بنیاد بر اساس اهداف.

18-2. استماع و رسیدگی گزارش هیأت امنا.

18-3. انتخاب اعضای هیات امنا و بازرسان و تعیین جانشینان هیات امنا و یا سایر مقامات مسئول مانند اعضای علی البدل.

18-4. رسیدگی و تصویب ترازنامه مالی و بودجه سالیانه.

18-5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی.

ماده 19. مجمع عمومی فوق العاده مسئول بررسی، اصلاح و تغییر مفاد اساسنامه و پیشنهاد انحلال و تسویه می باشد.

هیأت امنا:

ماده 20. هیأت امنا به نمایندگی از مجمع عمومی، مرجع تصمیم گیری در کلیه امور در چارچوب اساسنامه بوده و آئین نامه ها و دستورها را تصویب و ابلاغ می نماید.

ماده 21. هیأت امنا دارای 7 عضو اصلی و همچنین 2 عضو علی البدل می باشد.

تبصره 1. رئیس دانشگاه یا نماینده تام الاختیار وی در هر دوره که طبق مقررات تعیین و جایگزین می گردد به اعتبار شخصیت حقوقی خود و صرف نظر از پست و جایگاه سازمانی، جزو اعضای اصلی هیات امنا می باشد.

21-1. اعضای اصلی شامل 9 نفر به همراه 2 نفر عضو علی البدل با رأی مجمع عمومی به مدت 4 سال انتخاب می شوند.

تبصره 2. اعضای انجمن جهت کاندیدا شدن برای انتخابات هیأت امنا، لازم است 2 هفته قبل از انتخابات جهت کاندیداتوری ثبت نام نمایند.

21-2. در صورت انصراف، فوت یا بیماری صعب العلاج هر یک از اعضای اصلی، عضو علی البدل جایگزین می گردد.

21-3. دعوت از مسئولان و کارشناسان جهت شرکت در جلسات هیأت امنا بدون حق رای بلامانع می باشد.

ماده 22. جلسات عادی هیأت امنا، حداقل هر سه ماه یکبار به دعوت رئیس هیأت امنا یا نایب رئیس، تشکیل و با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای نصف بعلاوه یک حاضران نافذ خواهد بود.

تبصره 1. جلسه فوق العاده هیأت امنا در صورت درخواست رئیس هیأت امنا یا 3 نفر از اعضای هیأت امنا با ذکر دلایل تشکیل خواهدشد.

ماده 23. هیأت امنا در اولین جلسه خود ملزم به انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی از بین اعضای خود و به مدت 4 سال می باشد.

23-1. اداره جلسات هیأت امنا به عهده رئیس یا نایب رئیس هیأت امنا است.

ماده 24. وظایف هیات امنا شامل موارد ذیل می باشد:

24-1: برنامه ریزی فعالیتهای انجمن براساس خطی مشی و برنامه های کلان تعیین شده توسط مجمع عمومی.

24-2: بررسی، تصویب و ابلاغ آییننامه ها، نظامنامه ها و پیشنهادات اجرایی مربوط به نحوه فعالیت انجمن

24-3: بحث و بررسی پیشنهادات مدیر عامل، هیات مدیره یا اعضای هیأت امنا و نهایتاً تصویب و ابلاغ آن به هیات مدیره جهت اجرا.

24-4: بررسی پیشنهادات مربوط به تغییر مفاد اساسنامه و ارائه به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب و همچنین تفسیر اساسنامه.

24-5: انتخاب هیأت مدیره، از بین اعضای هیات امنا برای مدت 2 سال.

24-6: بررسی و تأیید مدیر عامل پیشنهادی از سوی هیات مدیره برای مدت 3 سال.

تبصره 1. انتخاب مجدد هیأت مدیره و مدیر عامل برای دوره های بعد بلامانع است.

24-7: عزل هیأت مدیره، چنانچه انجام امور یا عملی را بر خلاف مفاد اساسنامه یا مغایر با مصالح بنیاد و مصوبات هیأت امنا انجام دهند.

24-8: استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان.

24-9: تصویب و تأیید بیلان مالی.

ماده 25. در کلیه جلسات هیأت امنا، می بایست صورتجلسه، تنظیم و در دفتری مخصوص ثبت و توسط کلیه اعضا امضا گردد.

هیأت مدیره:

ماده 26. هیأت مدیره شامل 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل بوده که از بین اعضای هیأت امنا و با رأی ایشان، به مدت 2 سال انتخاب می گردند.

ماده 27.  اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه و از بین اعضای خود می بایست رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را انتخاب کنند.

ماده 28. جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل و با حضور حداقل 3 نفر که یکی از آنها رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره باشد رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل 2 رای مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود.

ماده 29. مصوبات هیأت مدیره، در دفتری مخصوص ثبت و به امضای اعضا رسیده و در محلی امن نگهداری می گردد.

ماده 30. عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره، بدون دلیل موجه در سه جلسه متوالی، به منزله انصراف وی تلقی و عضو علی البدل، جایگزین وی می شود.

تبصره 1. غیر موجه بودن غیبت با نظر هیأت مدیره و پس از اخذ دفاعیات فرد غایب مشخص می شود.

ماده 31. وظایف و اختیارات هیات مدیره شامل موارد زیر است:

31-1. اجرای مصوبات هیات امنا و تنظیم سایر برنامه های اجرایی بنیاد.

31-2.ارائه پیشنهاد به هیأت امنا جهت انتخاب مدیر عامل.

31-3. بررسی پیشنهادها و برنامه های مدیر عامل و تصویب آن.

31-4. تهیه ترازنامه مالی و ارائه به هیات امنا.

31-5. هیأت مدیره مجاز به تعیین میزان حقوق، مزایا و هر گونه پاداش به پرسنل و مدیر عامل می باشد.

مدیر عامل:

ماده 32. مدیر عامل مسئول انجام کلیه امور جاری بنیاد تحت نظارت هیات مدیره می باشد.

ماده 33.  شرح مسئولیتها، حدود وظایف مدیر عامل و معاونان وی طبق آئیننامه هایی است که هیات مدیره تصویب می نماید.

ماده 34. مدیر عامل م یتواند از بین اعضا هیات مدیره یا خارج از آن باشد که در صورت دوم فاقد حق رای می باشد.

تبصره 1. انتخاب مدیر عامل خارج از اعضای بنیاد بلامانع است.

ماده 35. کلیه مکاتبات بنیاد با امضای مدیر عامل بوده و در غیاب وی قائم مقام منتخب وی دارای حق امضا می باشد.

بازرسان:

ماده 36. بازرسان به ترتیب آرا 2 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل بوده که از بین اعضای بنیاد به مدت 1 سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

تبصره 1. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 37. بازرسان می بایست حداقل هر شش ماه یکبار به انجام بازرسی پرداخته و نتایج را به هیات امنا گزارش نمایند. همچنین ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی توسط بازرسان انجام می گیرد.

ماده 38.  بازرسان در هر زمان به طور جداگانه یا به اتفاق حق رسیدگی به اسناد و بازرسی کلیه امور مالی انجمن را خواهند داشت.

ماده 39.  بازرسان همراه با 2 نفر از اعضا هیات امنا، تواماً در صورت لزوم می توانند تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را درخواست نموده و رئیس هیات امنا دعوت از کلیه اعضای رسمی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را طی حداکثر یک ماه به عهده خواهد داشت.

ماده 40. در صورت انصراف یا فوت یک یا هر دو بازرس، بازرس علی البدل انجام وظیفه نموده و در اولین جلسه مجمع عمومی انتخابات بازرسان برگزار خواهد شد.

منابع و امور مالی:

ماده 41.  ابتدای هر سال مالی، اول فروردین ماه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

تبصره 1. ابتدای اولین سال مالی، زمان شروع به کار بنیاد می باشد.

ماده 42.  مهلت ارائه ترازنامه توسط هیات مدیره حداکثر تا سی و یکم خرداد ماه سال بعد می باشد.

ماده 43. حسابداری امور مالی بنیاد به عهده حسابدار که به پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیات مدیره انتخاب و زیر نظر مدیرعامل فعالیت دارد می باشد.

ماده 44.  اسناد مالی کلیه پرداختها و تعهدات بنیاد با امضای ثابت رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و مدیر عامل و مهر انجمن خواهد بود.

ماده 45. منابع مالی انجمن شامل موارد ذیل می باشد:

45-1. مبلغ یک میلیون ریال که توسط هیات موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می گردد.

45-2. هدایا، کمکهای مردمی، نذورات و وامهای دریافتی از صندوقهای قرض الحسنه، بانکها، سازمانها و اشخاص، درآمد حاصل از هر نوع فعالیت اقتصادی و حق عضویت اعضا که میزان آن توسط هیات امنا تعیین می گردد.

ماده 46. انجمن میبایست در یکی از شعب بانکهای رسمی کشور افتتاح حساب نموده و کلیه دریافتها و پرداختها از طریق این حساب صورت گیرد.

ماده 47. نحوه هزینه کرد بنیاد به شرح زیر می باشد:

47-1. در مواردی که اهداکننده نحوه هزینهکرد را مشخص می نمایند، به همان صورت تعیین شده اقدام خواهد شد.

47-2. در مواردی که نحوه هزینه کرد به اختیار بنیاد واگذار می گردد طبق کارشناسی هیات مدیره و تصویب هیات امنا اقدام خواهد شد.

تسویه و انحلال:

ماده 48. انجمن با پیشنهاد دو سوم از اعضای رسمی بنیاد یا دو سوم از اعضای هیات امناء و تایید مجمع عمومی فوق العاده منحل می گردد.

ماده 49. در صورت انحلال بنیاد هیات تسویه که شامل هفت نفر به انتخاب مجمع فوق العاده می باشد تشکیل می گردد.

تبصره 1. مدیرعامل، قائم مقام مدیر عامل، بازرسان و حسابدار، حق عضویت در هیات تسویه را نداشته ولی موظف به همکاری کامل با هیات تسویه می باشند.

ماده 50. هیات تسویه به محض تشکیل کلیه وجوه، اموال منقول و غیرمنقول را از هیات مدیره تحویل و نسبت به حسابرسی و پرداخت دیون و بدهیهای بنیاد طبق نظر کارشناسی و قانونی اقدام خواهد نمود.

تبصره 1. پرداخت بدهی به اعضای رسمی جامعه بنیاد بعد از تسویه حساب کامل با افراد و سازمانهای خارج از بنیاد خواهد بود.

تبصره 2. هیات تسویه، مجاز به استفاده از نظر کارشناسان خبره می باشد.

ماده 51. در صورت مثبت بودن ترازنامه مالی، وجوه باقی مانده تحت نظر هیئت تسویه صرف انجام امور خیر با اولویت کارهای جاری نیمه تمام می گردد.

ماده 52. در تمام مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، هیات امنا به عنوان بالاترین رکن بنیاد تصمیم گیری خواهدکرد.

ماده 53.  این اساسنامه شامل 53 ماده و 52 بند و 17 تبصره می باشد.