مدیر عامل: دکتر غلامرضا نبیونی

جلسه بررسی و تصمیم در مورد نحوه ثبت نام متقاضیان دریافت وام

جلسه در روز یکشنبه مورخ 98/7/14 رأس ساعت 8 صبح در دفتر بنیاد مردمی حامی توسعه دانشگاه اراک و با حضور آقایان محمد مینا (مدیر عامل بنیاد توسعه)، دکتر علیرضا بهرامی (معاونت دانشجویی و فرهنگی) و دکتر غلامرضا نبیونی (مدیر عامل صندوق قرض الحسنه فاطمه زهرا (س) تشکیل گردید.

.

معرفی صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه زهرا (س)

صندوق قرض­ الحسنه دانشجویی فاطمه زهرا (س) به عنوان زیرمجموعه­ بنیاد مردمی حامی توسعه دانشگاه اراک از خرداد ماه 1394 با استفاده از کمک­های مالی بلاعوض اشخاص خیر حقیقی و حقوقی به صورت هیأت امنایی مردمی تأسیس گردیده است.

دست­ آوردهای صندوق:

  1. نیمسال اول 95-94 تعداد 20  نفر وام گیرنده
  2. نیمسال دوم 95-94 تعداد 28 نفر وام گیرنده
  3. نیمسال اول 96-95 تعداد 37 نفر وام گیرنده
  4. نیمسال اول 97-96 تعداد 40 نفر وام گیرنده
  5. نیمسال اول 98-97 تعداد 34 نفر وام گیرنده

جمع کل وام گیرنده ها در طی پنج نیمسال: 159 نفر

از این تعداد به 69 نفر وام خوابگاه، 61 نفر وام شهریه، 23 نفر وام ضروری و 6 نفر وام تغذیه تعلق گرفت.

سقف وام خوابگاه تا 5,000,000 میلیون ریال، شهریه دانشجویان کارشناسی 4,000,000 میلیون ریال و دانشجویان ارشد 6,000,000 میلیون ریال، وام ضروری تا 5,000,000 میلیون ریال و وام تغذیه 1500,000 ریال تصویب وپرداخت شد.

همچنین این صندوق در طی این سالها به طور مستمر و پس از بررسی به دانشجویان (با شرایط خاص که مستقیماً یا از طرف معاونت محترم دانشجویی به صندوق مراجعه نموده اند)، کمک هایی به صورت بلاعوض (شامل کمک هزینه برای خوابگاه، شهریه، تغذیه، خرید کتاب) نموده است.