نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

« بازگشت

افتتاح ساختمان جدید امور دانشجویی و فرهنگی به همت خیّر گرامی، مرحوم اسماعیل رادسر

افتتاح ساختمان جدید امور دانشجویی و فرهنگی به همت خیّر گرامی، مرحوم اسماعیل رادسر

همزمان با سومین گردهمایی خیرین دانشگاه اراک، آیین افتتاح ساختمان جدید امور دانشجویی، فرهنگی و تربیت بدنی دانشگاه اراک که با کمک­های خیّر محتـرم، مرحـوم مهنـدس اسماعیـل رادسـر تکمیل و راه­ اندازی شد، با حضور خانواده محترم آن مرحوم برگزار گردید.