نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

« بازگشت

جلسه هم اندیشی در رابطه با گردهمایی خیرین حامی توسعه دانشگاه اراک در حاشیه افتتاح ساختمان مرحوم مهندس اسماعیل رادسر

جلسه هم اندیشی در رابطه با گردهمایی خیرین حامی توسعه دانشگاه اراک در حاشیه افتتاح ساختمان مرحوم مهندس اسماعیل رادسر

جلسه­  روز دوشنبه مورخ 98/8/13رأس ساعت 11 در اتاق شورا (واقع در ساختمان دکتر قریب، طبقه ششم) با حضور ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حمیدی و اعضای هیأت مدیره بنیاد برگزار  گردید .