نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه زهرا (س)

صندوق قرض­ الحسنه دانشجویی فاطمه زهرا (س) به عنوان زیرمجموعه­ انجمن خیریه  توسعه دانشگاه اراک از خرداد ماه 1394 با استفاده از کمک­های مالی بلاعوض اشخاص خیر حقیقی و حقوقی به صورت هیأت امنایی مردمی تأسیس گردیده است.

دست­ آوردهای صندوق:

  1. نیمسال اول 95-94 تعداد 20  نفر وام گیرنده
  2. نیمسال دوم 95-94 تعداد 28 نفر وام گیرنده
  3. نیمسال اول 96-95 تعداد 37 نفر وام گیرنده
  4. نیمسال اول 97-96 تعداد 40 نفر وام گیرنده
  5. نیمسال اول 98-97 تعداد 34 نفر وام گیرنده
  6. نیمسال اول 99-98 تعداد 24 نفر وام گیرنده

جمع کل وام گیرنده ها در طی پنج نیمسال: 183نفر

از این تعداد به 78 نفر وام خوابگاه، 64 نفر وام شهریه، 26 نفر وام ضروری و 15 نفر وام تغذیه تعلق گرفت.

سقف وام خوابگاه تا 5,000,000 میلیون ریال، وام شهریه دانشجویان کارشناسی فنی مهندسی، علوم پایه و کشاورزی 7000000 ریال (معادل هفتصد هزار تومان)، سایر رشته­ ها 5000000 ریال (معادل پانصد هزار تومان)، وام شهریه دانشجویان ارشد تمامی رشته­ ها 9000000 ریال (معادل نهصد هزار تومان)، وام ضروری تا 7,000,000 میلیون ریال و وام تغذیه 2500,000 (معادل هزینه تغذیه یک نیمسال دانشجو) ریال تصویب پرداخت گردید.

ضمناً در نیمسال جاری با تصویب اعضای محترم هیئت مدیره وام خرید کتاب نیز به وام های صندوق اضافه شد.

همچنین این صندوق در طی این سالها به طور مستمر و پس از بررسی به تعداد بیش از 200 نفر از دانشجویان (با شرایط خاص که مستقیماً یا از طرف معاونت محترم دانشجویی به صندوق مراجعه نموده اند)، کمک هایی به صورت بلاعوض (شامل کمک هزینه برای خوابگاه، شهریه، تغذیه، خرید کتاب) نموده است.