طرح های در حال ساخت

 

1) کتابخانه مرکزی و مرکز انفورماتیک

 

زیربنا:7500متر مربع سال شروع:1387 مهندسین مشاور:معماری محیط
پیشرفت فیزیکی:70% محل تامین اعتبار:درامد عمومی پیمانکار:نوگستر

 


2) امفی تئاتر

زیربنا:1500 متر مربع سال شروع:1393 مهندسین مشاور:
پیشرفت فیزیکی:40% محل تامین اعتبار:درامد عمومی پیمانکار:بادبند

 

 


3) دانشکد کشاورزی و منابع طبیعی

 

زیربنا:3300 متر مربع سال شروع:1390 مهندسین مشاور:معماری محیط
پیشرفت فیزیکی:35% محل تامین اعتبار:درامد عمومی پیمانکار:یابان

 

 


4)دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

زیربنا:5000متر مربع سال شروع:1386

امهندسین مشاور:معماری محیط

پیشرفت فیزیکی:30% محل تامین اعتبار:اختصاصی

پیمانکار:بادبند

 


5) ساختمتان کلاس ها

 

زیربنا:5000متر مربع سال شروع:1386 مهندسین مشاور:معماری محیط
پیشرفت فیزیکی:30% محل تامین اعتبار:اختصاصی

پیمانکار:بادبند

 


6) بلوک b ساختمان مرکزی(ساختمان آموزش کل و حوزه معاونت دانشجویی)

 

زیربنا:1000 متر مربع سال شروع:1387 مهندسین مشاور:معماری محیط
پیشرفت فیزیکی:80% محل تامین اعتبار:درآمد عمومی- اختصاصی

پیمانکار:نوگستر

 


7) سالن ورزشی شماره 2

 

زیربنا:1500 متر مربع سال شروع:1386 مهندسین مشاور:معماری محیط
پیشرفت فیزیکی:45% محل تامین اعتبار:متمرکز وزارتی و اختصاصی پیمانکار:یابان

 

20170711_142734


8)خوابگاه شماره 2 سر دشت

 

زیربنا:3400 مترمربع سال شروع:1387

مهندسین مشاور:معماری محیط

پیشرفت فیزیکی:75% محل تامین اعتبار:درآمد عمومی

پیمانکار:بادبند-قدرکار

 


9)خوابگاه 15 خرداد

 

زیربنا:5800 مترمربع سال شروع:1395

مهندسین مشاور:پرهوم

پیشرفت فیزیکی:35% محل تامین اعتبار:بنیاد 15 خرداد

پیمانکار:سپنتا 

 


10)توربین بادی

ظرفیت اسمی:30kw/h ارتفاع برج از پایه:15 متر
سازنده:گروه مکانیک-دفتر فنی طول پره:7.5 متر

 

IMG_4326