اخبار تعمیرات

اخبار تعمیرات

تفکیک اتاقهای سابق مدیران گروه دانشکده فنی به دو اتاق جهت استقرار اساتید

انجام تعمیرات مد نظر دانشکده علوم ورزشی در ساختمان جدید دانشکده

انجام تعمیرات مد نظر دانشکده اقتصاد در ساختمان گل و گلاب

تعویض پره های دیگ چدنی در خوابگاه شهید رضایی

انتخاب پیمانکاران تعمبر و نگهداری آسانسور و پاکسازی شبکه فاضلاب

شست و شوی و ضد عفونی منابع آب خوابگاه الزهرا در اوایل شهریور

تعویض رادیاتورهای فرسوده بلوک 5 خوابگاه الزهرا از فولادی به الومینومی