تماس با ما

 

راه های ارتباطی با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 

آدرس: اراک، میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه چهارم، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

تماس با مدیریت: 08632622040

تماس با کارشناسان: 08632622026