واحد شهید فهمیده

رویداد ایران جهش

 

 

 

رویداد ایران جهش از ابتدای  سال 1399 کار خود را با استعانت از خداوند متعال و به پاس خون شهدا به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز نمود.

1 - احصاء نیازها

 1 - در بهار و تابستان با پیگیری ها و ارتباط با صنایع، دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان  80 نیاز صنعتی فناورانه کشور  شامل 25 نیاز دفاعی در حوزه های ذیل از صنایع مختلف احصاء  نمود:

- نیاز های ریلی : واگن پارس ، فولاد درخشان، بینا صنعت، مترو شهرداری تهران

- نیاز های  صنعت آلومینیوم : صنعت بومی سازی فلزی ودجا

- نیاز های صنایع لوازم خانگی : بوتان ، نیکسان، آبسال

- نیاز های نفت و گاز : پالایشگاه امام خمینی شازند، پتروشیمی شازند، شرکت ملی گاز تهران

 

همچنین در قالب این رویداد جلسات B2B در حوزه های ذیل انجام شد:

1 – جلسه B2B لوازم خانگی روز شنبه مورخ 16/12/99 ساعت 30/16 در دانشگاه اراک به حضور مدیر عامل شرکت نیکسان ، معاون پژوهشی دانشگاه اراک ، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه اراک روسای مراکز شهید فهمیده استان قم ، یزد و منطقه مرکزی با  سخنرانی مدیر عامل شرکی نیکسان و ارائه چالشها و بررسی رفع موانع موجود در صنعت لوازم خانگی

2 – جلسه B2B حوزه نفت روز یکشنبه مورخ 17/12/99 ساعت 30/10 با حضور نماینده پالایشگاه، انجمن نفت و گاز استان مرکزی ، مراکز دانش بنیان،  معاون پژوهشی دانشگاه اراک ، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه اراک روسای مراکز شهید فهمیده استان قم ، یزد و منطقه مرکزی با ارائه چالش های حوزه نفت توسط نماینده پالایشگاه شازند و بررسی رفع موانع حوزه نفت برگزار گردید.

رویداد ایران جهش در تاریخ 17/12/99 راس ساعت 30/8 در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری  مرکزی، معاون توسعه منابع استانداری مرکزی ، مدیر کل برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری استان داری مرکزی، ارشد ودجای استان مرکزی، رئیس دانشگاه اراک، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی، مدیر عامل پالایشگاه امام خمینی، معاون پژوهشی دانشگاه اراک، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه اراک، رئیس عقیدتی سیاسی ساتای استان مرکزی، بازرسی ساتای استان مرکزی، روسای انجمن های ریلی ، نفت و کاز و آلومینیوم، رئیس خانه صنعت، روسای مراکز شهید فهمیده استان قم ، یزد و منطقه مرکزی ( به صورت حضوری ) و معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزیر صمت جناب آقای دکتر قبادیان و رئیس موسسه آموزشی صنایع دفاعی آمیر فرهاد امیری ( به صورت وبینار )

سخنرانان :

1 - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی

2 – رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی

3 – رئیس دانشگاه اراک

4 – رئیس مرکز شهید فهمیده منطقه مرکزی

5 – ارشد ودجا  استان مرکزی

6 – رئیس موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی ( به صورت وبینار )

7 – معاون آموزش پژوهش و فناوری وزارت صمت ( به صورت وبینار )

در ادامه از دو قرارداد منعقده فیمابین پالایشگاه امام خمینی و شرکت هواپیما سازی کشور توسط استانداری مرکزی تقدیر به عمل آمد.

 

در قالب رویداد ایران جهش جلسه "بررسی مشکلات و ارائه راهکار های دانشگاه در صنعت لوازم خانگی در کشور" با سخنرانی آقای مهندس رضوانی- مدیرعامل شرکت نیکسان در دانشگاه اراک در دانشکده فنی و مهندسی- سالن علم الهدی برگزار گردید.