دکتر یوسف پاینده

مدیریت

 

نام و نام خانوادگی: دکتر یوسف پاینده

 

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی مواد و متالورژی

 

پست الکترونیکی : y-payandeh@araku.ac.ir

 

شماره تماس: 08632622042