تاریخچه

دانشکده حقوق وعلوم اقتصادی دانشگاه اراک درسال 1397 با راه اندازی سه رشته حقوق، علوم اقتصادی و مدیریت صنعتی تاسیس شد.

شایان ذکر است که در آینده ای نزدیک، با راه اندازی دو رشته علوم سیاسی و حسابداری، تعداد رشته های این دانشکده به پنج رشته خواهد رسید. لازم به ذکر است که زمینه های اولیه شکل گیری این رشته ها به سال های گذشته باز می گردد. از سال 1393 پس از برگزاری کارگروه های علمی، جذب هیات علمی مورد نیاز این رشته به صورت جدی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشکده معین) در دستورکار قرار گرفت. در افق چشم انداز دانشکده حقوق و علوم اقتصادی اقدامات زیر

طراحی شده است:

  • همکاری با دانشگاه های معتبرآسیایی و اروپایی جهت پذیرش دانشجویان خارجی و بورسیه نمودن دانشجویان مستعد دانشکده
  • تاسیس مقاطع تحصیلات تکمیلی با اولویت گرایش های بین رشته ای
  • راه اندازی اولین مجله علمی پژوهشی حقوقی در منطقه غرب کشور
  • راه اندازی مجله علمی پژوهشی در حوزه اقتصاد، بخش عمومی
  •