آموزشی و پژوهشی

نمایشگر یک مطلب

 

قابل توجه  کاربران محترم دانشکده حقوق و علوم اقتصاد

 

در حال حاضر تامین منابع علمی - پژوهشی کاربران محترم دانشکده حقوق و علوم اقتصادی از طریق دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه می باشد

آدرس کتابخانه مرکزی : طبقه هم کف دانشکده حقوق وعلوم اقتصادی

آدرس الکترونیکی کتابخانه مرکزی : http://library.araku.ac.ir

برای دسترسی به پایگاه های الکترونیکی از محیط داخل دانشگاه وارد وب سایت زیر شده

http://araku.daneshlink.ir

سپس در پایگاه های علمی.... ScienceDirect.Emerald.ProQuest

به جستجو و دانلود مقالات الکترونیکی تمام متن بپردازید