نمایش اسناد و رسانه‌ها

files

دانشجویان محترم فایل های مورد نیاز خود را می توانید از این قسمت دانلود فرمایید. اگر دانشجوی کارشناسی هستید پوشه کارشناسی، و اگر دانشجوی ارشد هستید پوشه کارشناسی ارشد را انتخاب کنید و پس از وارد شدن، با توجه به «عنوان» فایل، از بخش «دانلود»، فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید.
زیر پوشه
نمایش 2 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود