نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی شهریور ماه 99

برگزاری دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی شهریور ماه 99

این دوره برای مدیران میانی، پایه، عملیاتی و کارشناس مسئولان محترم دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.