نام ونام خانوادگی: زهرا فیروزی نظام آبادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

پست سازمانی: کارشناس آمار

سابقه خدمت: 11 سال

پست الکترونیکی:

تلفن:32621418 

1-     سامان دهی و بهره‌برداری از نظام آماری به منظور تلفیق آمار و اطلاعات مدیریتی وشاخص‌های کلان دانشگاه؛

 

2-  همکاری و مشاوره در زمینه تهیه گزارشات و شاخص های آماری مورد نیاز حوزه های ریاست،معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی و ..

3- کنترل و بررسی فرایند جمع آوری داده ها از نظر صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات.

 

4-    طراحی، استاندارد سازی و بازنگری فرم های جمع آوری آمار و اطلاعات.

 

5- برگزاری جلسات آماری و نشست با رابطین آماری حوزه های مختلف.

 

6- انجام مطالعات لازم به منظور تدوین چارچوب آماری و اطلاعاتی و دستورالعمل‌های اجرایی آن به منظور شناسایی نیازهای آماری.

 

7- ایجاد پایگاه اطلاعات آماری در زمینه مختلف آموزشی ،پژوهشی دانشجویی فرهنگی به منظور پشتیبانی اطلاعاتی دانشگاه از طریق همکاری، هماهنگی و مبادله اطلاعات آماری با حوزه های مختلف دانشگاه.

8-  فراهم آوردن مقدمات لازم جهت تهیه و تنظیم و اجرای پژوهشهای آماری در حوزه های مختلف دانشگاه.

 

9-  همکاری با مراکز آماری وزارت علوم،تحقیقات وفناوری جهت شناسایی، تعریف، تدوین و استقرار نظام آمارهای ثبتی آموزش عالی و جمع‌آوری آمارهای مربوطه از طریق واحدهای مختلف به منظور تأمین نیازهای آماری این مراکز .

 

10-   توسعه مکانیزاسیون نظام آماری از طریق بکارگیری نرم‌افزارهای مناسب آماری به منظور ارتقاء کیفیت خدمات آماری .

 

11-  تدوین، گردآوری و اعلام شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و ... به منظور اطلاع‌رسانی از روند تغییرات ایجاد شده در مقاطع زمانی مختلف از طریق تهیه و تنظیم آخرین آمار و اطلاعات مربوطه دردانشگاه.

 

12-   همکاری با حوزه های ریاست و روابط عمومی جهت تدوین گزارشات آماری در مقاطع زمانی مختلف به منظور ارائه آمار و اطلاعات .

 

13-تهیه گزارشات آماری و ارائه خدمات دقیق ، بهنگام  به موسسات زیر مجموعه وزارت علوم(موسسه پژوهش و برنامه ریزی،دفتر نظارت و ارزیابی وزارتخانه، دفتر تحول اداری وزارتخانه وارزیابی عملکردو...) ،ادارت نهادهای استان(استانداری، فرمانداری و ...)

 

14- مشارکت در طرحهای توجیهی حوزه مدیریت برنامه ، بودجه و توسعه منابع انسانی ( فعال نمودن مرکزآموزشهای آزاد دانشگاه، اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه اراک، برنامه ریزی نیروی انسانی ، پیش نویس برنامه راهبردی ،مدیریت عملکرد و  ....)