نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران 99/10/7

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران 99/10/7

آزمون دوره آموزشی مدیرت بحران با همکاری اداره کل مدیریت بحران استادرای مرکزی در تاریخ 99/10/7 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.