اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی نیمه متمرکز آزمون سراسری 1397

اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی نیمه متمرکز آزمون سراسری 1397

جهت مشاهده اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی نیمه متمرکز آزمون سراسری 1397 کلیک نمایید.

جهت مشاهده چک لیست دریافت مدارک مقطع کارشناسی کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم تعهد شماره 1 دانشجویان  فعلی و انصرافی کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم تعهد شماره 4 دانشجویان  منطقه 1و رزمندگان و ایثارگران کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم تعهد شماره 5 دانشجویان مناطق 2و3 کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم شماره 7 مربوط به پذیرفته شدگان دارای مغایرت معدل کتبی سه ساله کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم شماره 15 مخصوص پذیرفته شدگان اتباع افغانی و عراقی کلیک نمایید.

جهت مشاهده شیوه نامه آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم مشخصات تکمیلی مربوط به کلیه پذیرفته شدگان کلیک نمایید.

جهت مشاهده راهنمای ثبت نام غیرحضوری دانشجویان کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان پسر کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر کلیک نمایید.

آدرس کوتاه :