آزمایشگاه تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی شامل این تجهیزات می باشد: کجلدال اتوماتیک، سوکسله اتوماتیک، آون، کوره الکتریکی، بمب کالری متر، دستگاه اندازه گیری فیبرخام، فریزر20- ، آسیاب،بن ماری، دستگاه جوجه کشی، ترازو، هود لامینار، هود شیمیایی و.... می باشد.