معرفی گروه شیمی دانشکده علوم

گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک در سال ۱۳۵۲ فعالیت های آموزشی خود را شروع کرد. این گروه آموزشی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی  فعالیت های خود را از سر گرفت. با استمرار و گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی، این نهاد علمی از سال ۱۳۷۳ با اخذ مجوز از وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۸۱ موفق به پذیرش دانشجوی دوره دکتری شد.
  در حال حاضر گروه شیمی دارای ۱۹ عضو هیأت علمی اعم از ۸ استاد، ۳ دانشیار و ۸ استادیار و چهار کارشناس آموزشی است. همچنین گروه شیمی دارای ۵۴ دانشجوی دکتری در چهار گرایش شیمی آلی ،شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک، و ۱۰۸ دانشجوی کارشناسی ارشد در شش گرایش شیمی آلی ، شیمی معدنی، شیمی تجزیه ،شیمی فیزیک و نانو شیمی و شیمی کاربردی می باشد. همچنین این گروه دارای ۲۶۶ دانشجوی کارشناسی در گرایش های محض و کاربردی می باشد. گروه شیمی باچاپ و ارائه بیش از ۸۰۰ مقاله ISI ، فارغ التحصیل نمودن  بیش از ۵۰۰ نفر  دانشجوی کارشناسی ارشد وبیش از ۵۰ دانشجویدکتری تخصصی، یکی از گروه های آموزشی پیشتاز در دانشگاه اراک می باشد. از جمله وظایف اصلی گروه شیمی، آموزش و تربیت دانشجویان جهت آمادگی کاردر صنایع مختلف، تدریس شیمی و انجام تحقیقات مرتبط با علم شیمی می باشد.
  در سال های اخیر تحولات وسیعی در علوم و صنایع مختلف ایجاد شده که این تحولات، رقابت شدیدی را بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آورده است. در این رقابت بین المللی کشورهایی پیروز و سربلند خواهند بود که تحقیق و پژوهش را در رأس برنامه های علمی خود قرار دهند. از آنجائیکه در بین رشته های مختلف علوم پایه، رشته شیمی به دلیل ارتباط شدید با حوزه های نفت، پتروشیمی، محیط زیست و انرژی، یکی از رشته های زیربنایی در صنعت محسوب می شود، لذا جهت تحقق برنامه های توسعه ای و نیز دسترسی به فناوری  های نوین، رشته شیمی نقش اساسی به عهده دارد.